शनिवार, १७ मार्च, २०१८

तू जेव्हा . . .!


तू जेव्हा बोलत नाहीस
माझे शब्द रूक्ष
कोरडे म्हातारीच्या
केसांसारखे भुरभूरत
राहतात अस्ताव्यस्त ...!

तू जेव्हा भेटत नाहीस...
माझे शब्द होतात
टणक दगड
पडून रहातात मनाच्या
तळाशी निपचीत..!

तू बोल नं
म्हणजे माझे शब्द होतील
पाण्याने गच्च भरलेल्या
काळ्या ढगांसारखे....
बरसतील...!
रिमझीमतील....
नितळ स्फटीक होऊन
पानाफुलांवर झुलतील
चमकतील....
जमीनीत रूजतील
जन्मतील नवे होऊन....!

तू भेट नं
म्हणजे माझे शब्द
सप्तरंगी फुलपाखरं होतील
उडतील
बागडतील
नाचतील
डोलतील....
हळूच माझ्या शब्दांत
सतरंगी रंग भरतील....!

तुला कळतंय का
तू बोलावास...
तू भेटावास....
म्हणून माझे शब्द
क्युटसं हसून तुझ्याकडे
पहातायत...
चांदण्यांनी चंद्राकडे
लाडाने पहावे तसे....!

समिधा

😚😊

प्रिय. ❤ आपलं नातं ....

 

 Image may contain: one or more people, tree, sky, outdoor and nature

 प्रिय.
आपलं नातं
म्हणजे उभे आडवे धागे...
आपणच एकतानतेनं शोधलेलं नातं...
खरं तर हे एकप्रकारचं अध्यात्मच आहे...
दोन प्राण पण अद्वैताचा अनुभव देणारं...
असं नातं जे एकात्मतेनं गुंफावं , विणावं लागतं...
एखादा धागा रूसलाच, तुटलाच तर
दुस-यानं...
समजूतीनं, प्रेमानं ,मायेनं जोडून घ्यावा लागतो ...
शेवटी नात्याचं रेशीम वस्र म्हणजे ....
आपणच ..... उभे आडवे धागे!

 

समिधा 

🌹प्रिय कृष्णसखा....🌹 Radha krushna paintings साठी इमेज परिणाम

  प्रिय कृष्णसखा....🌹

किती अद्भूत असतात हे ऋणानुबंध ....

जिथे शब्दांची गरज नसते ...

फक्त परस्परांच्या स्पंदनांचा स्पर्श असतो .....

संवेदनांची जाणीव असते...!

आणि अलगद आल्हाद उलगडत जाणारे मनातले भाव असतात....

जे परस्परांनाच कळतात....

आणि मग दोन अद्वैत प्राण आश्वस्थ होतात ....

एकमेकांच्या ह्रदयात....!

तु माझ्या सोबत आहेस हाच दिलासा जगण्यास उत्साह देतो!

म्हणूनच मी आश्वस्थ आहे

आणि तुझ्या व माझ्या सोबत असलेल्या प्रत्येकावर,

प्रत्येक क्षणांवर तितकंच प्रेम करते जितके तू करतोस...!

समिधा

मंगळवार, २५ जुलै, २०१७

प्रिय,💝


 

प्रिय,💝
तू जवळ नसतांना
तुला शब्दात बांधणं
सोप्प होतं....
जितकं तू जवळ असतांना
कठीण झालंय....
तू समोर नव्हतास
तेव्हा शब्दकळ्या
फुलून यायच्या
आसक्तीनं आणि ओढीनं
आरक्त व्हायच्या....
अनं आता
तू समोर आलास की,
शब्दांची एकएक पाकळी
गळून पडते
भावनांचे परागकण
उघडे पडतात
विरून जातात
वा-याच्या प्रवाहात....
तुला कळतंय का
शब्दांशिवाय
तुला माझ्याशी बांधून
ठेवणं...
किती कठीण झालंय...!

                                      

                                     ©  समिधाबुधवार, १२ एप्रिल, २०१७

" किती वेळा ....?"

Image may contain: 1 person, closeup


किती वेळा मला
डीलीट फीलीट करून
आत बाहेर करशील .....
किती वेळा लिहीशील माझ्यावर
माझ्यासाठी ?
एकदाच काय तो माझा आशय
ठरव...!
आणि संपव मला एकाच अर्थावर
जिथे तूला शांती अनं मलाही मुक्ती असेल....
फक्त एकच सांगते
परत परत मला खोडू नकोस
कवितेचे प्रारूप समजून !

                                            *** © " समिधा "

बुधवार, ५ एप्रिल, २०१७

स्वप्नांनो......!

     

उराशी जपलेल्या

स्वप्नांना मी गंजू देत नाही

घासून पुसून पितळी भांडी लख्ख करून ठेवावी

तशीआऊटडेटेड होण्या आधी!

स्वप्नेही अपडेट करीत असते

लवचीक होण्यासाठी

स्वप्नांना रोज लहान मोठं होण्याची

एक्सरसाईजही देते

परिस्थितीला जुळवून घ्यायची

तेवढीच सवय होते

स्वप्नांना जगण्यात उतरंवायचं

तर पेशन्स वाढायला

रोज देवळात जाते

नोटबंदीच्या काळात स्वप्न घेऊनच

तर उन्हातान्हात उभी होते

स्वप्नांनाही सत्तांतर , अर्थसंकल्पाचा

बसतो फटका

मग स्वप्न कधी लांबणीवर तर

कधी बरखास्त करते

धार्मीक दांभिकता मानत नाहीत माझी स्वप्न

सत्यात येण्यासाठी कधी

गणपतीला अगरबत्ती

दर्ग्यावर चादर ,

येशूला मेणबत्तीही पेटवते

भरकटतील अशी परिस्थिती सध्या आहे खरी

म्हणून स्वप्नांना एकटे सोडत नाही कधी

मोठी खोटी स्वप्न विकणारे खुप आलेत बाजारात

माझ्या स्वप्नांना उगीच

लहान लहान म्हणून चिडवतात

तरी स्वप्न पहायची बंद नाही केलीत

तीच तर जगवतात

नाहितर कधीच संपले असते

आणि डोळ्यात आजकाल मी

काजळ नसते घालत

डोळ्यांत फक्त आणि फक्त

स्वप्नच सजवते .....

उगीच नाही माझ्या डोळ्यात

एक वेगळीच चमक दिसते !!                                           © "समिधा"

                                                                      

सोमवार, १६ जानेवारी, २०१७

जरा जराशी मीही उरले तुजपाशी........!


जरा जराशी मीही उरले तुजपाशी
जरा जरासा तुही उरला मजपाशी....!

 

 

शुभ्र चांदणे अंगावरी पांघरले होते
तेच चांदणे दोघे अजुनही घेतो उशाशी...!

 

 

मंदिराचा चौथरा अनं रातराणीचा पार
ओघळणारा प्राजक्तही जपला खोल श्वासांशी...!

 

 

इथे घेतला श्वास अनं तिथे सोडला निश्वास
हाच दुवा अजुनही जोडतो दोघांच्या प्राणांशी...!

 

 

किती खोदल्या दोघांनी स्मरणांच्या खाणी
फक्त उसासे आणि दिलासे अजुनही तळाशी...!

 

 

विरहाचे ते गाणे अनं अंतरातला टाहो
अजुनही घुमतो इथेतिथे दोघांच्याही ह्रदयाशी

 

 

                                                   © "समिधा "