गुरुवार, १८ एप्रिल, २०१३

"आठवते का सखे" .........?


आठवते का सखे

म्हणाली होतीस मला....!

चल सख्या डाव

मांडू आपला ..........!

अनं चंद्र होता साक्षीला .........!

पण .........

डाव तुझा तू मांडला

अनं ............

डाव माझा मी मांडला......!

आता ..........

तुझा चंद्र   वेगळा

अनं .........

माझा चंद्र  वेगळा ........!!

               
                                            समिधा