मंगळवार, २ फेब्रुवारी, २०१६

शब्द शब्द जपून ठेव ....!" तुला दिलेले शब्द सहज दिले नाहीत   ...!
ती वचनं आहेत  .... !
निभावण्याची तुला आणि मलाही घाई नाही  ..
फ़क्त शब्द शब्द जपून ठेव   ....!
ती वचनं आहेत   ....!
मी ती कळ्यांसारखी माळली  आहेत   ....!
तू मोरपीसासारखे खोवून ठेव   ....
जेंव्हा कधी  माझी सय  येईल
उशाजवळ पसरून ठेव   ....!!


                                                 " समिधा "