मंगळवार, १९ नोव्हेंबर, २०१३

तू .... मी

 आकाश , समुद्र ,  हिमालय  ……
 हे सा  ……… रे ....... म्हणजे तू  .
अनं  मी …?
असेन  नां , तुझ्या मिठीतुन
अलगद रिमझिमत , पायथ्याशी
तुला बिलगलेला  एक हिमबिंदु  ……!!!


                                 समिधा