सोमवार, ७ ऑक्टोबर, २०१३

असे कधी घडू नयॆ ......!!!
    
    तुझ्यातुन मला वजा करावे 
    असे कधी घडू नयॆ 
    कारण  ….
   चांदणीशिवाय चंद्राला                                     
   कधी कुणी  पाहू नयॆ …!!!!

 

                                     " समिधा "

२ टिप्पण्या :