गुरुवार, ७ एप्रिल, २०१६

पुन्हा एकदा .... !


 

   पुन्हा एकदा  ....
   घर रंगवून लख्ख केले ,
   पण जिथे जिथे आत ओले
   तिथले पोपडे वर आले  ....
   माझ्यासारखेच, माझे घर
   जूनी  ओल , जुन्या खुणा
   पुन्हा एकदा  ...
   जपू लागले  ...!!!                                   " समिधा "