मंगळवार, १९ जुलै, २०१६

" ती ..............."कित्येक रात्री ओशाळ जागते ती
ओढून रात्र , आत रडते ती ...!!


ते शृंगारून जातात रात सारी
आवरत राहते मनाचे पसारे ती...!!


कुणी भरावा गाभा रित्या प्रेमाचा
निखारे वासनेचे किती विझवी ती ...!!


हा जन्म गेला फुकाचा तरीही
जगण्यात मोक्ष कुठे शोधते ती...!!


ती जाळते शरीर धुमसते आतून
जीवात्म्याच्या त्वचेला किती जपेल ती ...???


                                                                 " समिधा "