मंगळवार, ३० जुलै, २०१३

जेंव्हा प्रेमाचा.........!!!!!

   

               जेंव्हा प्रेमाचा
               फारच
               अतिरेक होतो ……

               तेंव्हा
               का कोण जाणे  ……
               एकमेकांना घायाळ
               का केले जाते  ……. ?

               खुपच समजुतीने
               वागतांना
               अचानक
               गैरसमजुतींना पेव का
               फूटते  ……. ?


                                                    "समिधा"