गुरुवार, ५ एप्रिल, २०१८

ती भुल कोवळी .....!तुझ्या मंद स्मृतींचे 

चांदणे अवतरता भवताली ......!

ती भुल कोवळी स्मरता

हळुवार स्पंदने शहारली ....!


@ समिधा

तुझ्या आर्त


    

तुझ्या आर्त वेदनांचा

शब्द व्हावा मी....

निथळत जावोत त्यातून

सारे दु:खांचे देणे......!

अनं....

मायेनं ओथंबून गावे

ओल्या मेघांचे गाणे.....!


@ समिधा