बुधवार, १६ जानेवारी, २०१३

" आठवते मज ".....

                                             आठवते मज 
                                             तुझे ते 
                                             विद्रोही अग्नीतून 
                                             लपेटत जाणे 
                                             ज्वालांमध्ये स्वाहा 
                                             करुनी 
                                             आठवते मज 
                                             तुझे ते 
                                             धुमसत रहाणे .........
                                
                                             अन्यायाच्या क्षणापुरती 
                                             पेटून उठणे 
                                             आठवते मज 
                                             तुझे ते 
                                             थंड थंड होत जाणे .......

                                             मज नकोत असे 
                                             विझलेले निखारे 
                                             नकोत हुंदके 
                                             आसवांचे झरे 
                                             मज नकोत 
                                             केवळ पेटलेले शब्द 
                                             नकोत केविलवाणे 
                                             हतबद्ध चित्त .....

                                            मज हवे
                                            स्वातंत्र्याचे गाणे 
                                            हाती मशाल 
                                            दौडत जाणे 
                                            अन्यायाच्या छाताडावर 
                                            तांडव करणे ........ 
                                  


***** एकांत *****

****** एकांत *****


एकांतात असतांना 


हळूच येवून खांदयावर 


हात टाकलास 


काही विचारण्या आधीच 


तुझे वादळी डोळे सांगून गेले 


मला भेटण्याची आतुरता,


नजर वळवून पाहिले आपण 


दूर क्षितिजाकडे.......


जमीन आस्मानामधलं अंतर 


पेलवत तो......


पाहत होता आपल्याकडे 


अनं ... अलगत तू खांद्यावरचा 


हात काढलास .....


तुझे वादळी डोळे आता 


शांत, निश्चल, निरभ्र होते.....


माझेच डोळे भरलेले 


तुझ्या पावली आता 


झुकले होते..........!!!                                   समिधा 

"***प्रेम दोघांनी केले"***
प्रेम दोघांनी केलं  ....

तू साठवलं 

गोठवल .....

     मी माळलं 

     उधळलं .....

  

प्रेम तुझं 

पंचमहाभूतांच्या 

परिघात फिरत 

राहील ......


        प्रेम माझं

        परीघ फोडून 

        अखंड प्रसवत 

        राहिलं .......


प्रेम तुझं 

क्षितिजापाशी 

पूर्णविराम घेणारं .....


     प्रेम माझं 

     अस्तानंतरही 

     दाही  दिशा 

     उधळणारं .......


प्रेम तुझं तू 

मला दिलं 

    

    मी माझं -तुझं 

    तुलाच दिलं .......!!!


                                                  समिधा 
   

तुझ्या बरोबरचे काही क्षण


तुझ्या बरोबरचे काही क्षण


पाखरांसारखे उडून जातात ,


काही काट्यांसारखे रुतून


बसतात,


हिंदोळ्यावर झोके घेत


काही नुसतेच रेंगाळतात .....


काही क्षण मुके,अबोल,


मनस्वी होतात .....!


किती वाट  पहावी म्हणून 


काही क्षण स्वत:लाच 


मिटून घेतात ......!!!!!
                                            समिधा 
आपण दोघे  आपण दोघे 


  एका गाडीचे प्रवासी 


  तू बाहेर, तर मी आत


  दुनिया उगीच, उभी दारात .......!                                                                "समिधा"


  

*आठवण............*


दाट गडद आठवण 


हृदयात  खोलवर 


अनामिक हुरहूर लावते 


आठवणींवर जगतात क्षण क्षण ....


मी तर क्षणाक्षणाने मरते .......!       आठवणीला मी दाबत नाही ..


      तरीही ती दाट,गडद ,गहिरी  होते  


      व्यापून माझे  मनोविश्व 


      आठवण  मीच  होते .......!आठवण  म्हणजे


वणवण  भटकणे मनाचे 

भेटण्यासाठी..............!      आठवण म्हणजे 

     

      व्रण.. हृदयावर उमटलेल्या 


      प्रेमाचे ............                                        समिधा