शनिवार, ५ जानेवारी, २०१३

कुणासाठी कुणीतरी झुरत आहे ....


                                  

                                                          

  

 

 

 

कुणासाठी कुणीतरी झुरत आहे 

श्रावाणातल्या हिरव्यागार पानांवर 

दवबिंदू होऊन झुलत  आहे ......                                                          

तू कशी ... तू अशी  

फुलपाखराला  सांगताना                                            

हातून हळूच निसटावे फुलपाखरू अनं                                           

 फुलपंखी रंग लेउन फुलत आहे .......                                                     

.तू आता इथे नाही , कुठे तू माहित नाही

तरीसुद्धा आसमंती, फुलापानात , 

शांत .. निवांत ..वारा  होऊन शोधत आहे .........                                            
                                                                                          समिधा