बुधवार, १० एप्रिल, २०१३

कोंडलेल्या आसवांनो

कोंडलेल्या आसवांनो
पावसात बरसायचे
ऋतूच्या या सोहळ्यात
एकटे नाही राहायचे ......!


     काय सांगावे पुढचे
     ऋतू येतील कोरडे
     दु:ख पडेल उघडे
     अनं  हसे तुमचे व्हायचे
कोंडलेल्या आसवांनो पावसात बरसायचे


     अति पावसाचे लाड
     नाही कुणी करीत
     आसवांनो तुम्हालाही मग
     नाही कुणी पुसायचे
  कोंडलेल्या आसवांनो
पावसात बरसायचे


     वहाता वहाता तुम्ही
     भानही ठेवायचे
     दूर कुठेतरी , कुणाचे
     घर आहे मातीचे
कोंडलेल्या आसवांनो
पावसात बरसायचे


   


काल, 12:30 6 comments

एकेकीच्या अश्रुंमागे .....?एकेकीच्या अश्रूंमागे
किती गूढ अंतरंग
चांदण्यांचे झाले निखारे
जाळी उभ्या आयुष्याचे अंग ....!

एक एक स्वप्न जागवत
ती घेई आकाशात झेप
तिचे उभारलेले हात
जरी छाटलेले पंख .......!

काळ लोटला लोटला
ती पुढे पुढे जाई
मागे आतुरलेले हात
तिला लावण्यास नखं .....!

बाई जन्म हा शापाचा
वाही जन्मभर हा भार
तरी जगणे होईल सुंदर
ठेवी उरात हा उ:शाप .......!