गुरुवार, २८ एप्रिल, २०१६

तू जाऊ नको सखे......


तू  जाऊ  नको सखे,

का दीन हा मावळला

मावळल्या सांज  दिशा

अनं परतीच्या  पावलांची

हळवी झाली भाषा  ....!!

तुझी भेट अशी  सखे ,

चांदण्यातली हळुवार मीठी 

पापण्यांवर ओठांची नक्षी 

तू मोहरलेली  अंतरंगी 

मी अधीर मनी  ... 

अनं अशा हळुवार क्षणी 

तुझी जाण्याची भाषा    .... !! 

अनं परतीच्या पावलांची

हळवी झाली भाषा  ..... !!

तू भेट अशी सखे,

निरंतर लाटेसारखी

आवेग भरतीचा असुदे 

किनारी मीलनाचा सोहळा

अनं अशा हळुवार क्षणी 

नको निघण्याची  भाषा    .... !! 

अनं परतीच्या पावलांची

हळवी झाली भाषा  ....!!

 

                           " समिधा "  


" प्राजक्ती प्रहर ...."
तुझ्या प्राजक्ती भेटीची 

नकळे  फुले सांडली  दाराशी 

अंन  हलकेच खट्याळ प्राजक्ती गंध 

कुजबुजला वा-यापाशी   ..... 

मग  धुंंद  झाल्या दिशा ,

सांंजही आरक्ती   ..... 

आता सांग सख्या   ....  हा 

प्राजक्ती प्रहर  आवरू  कशी   .....!! 

 

                                              " समिधा "