बुधवार, १० डिसेंबर, २०१४

आज कित्ती कित्ती दिवसांनी ....!! 


आज कित्ती कित्ती दिवसांनी भेटतोस   ....!!
आणि  असा काय  पाहतोस   …?
आधी मला सांग
तू माझ्या स्वप्नात यायचं बंद का केलंस  …??

हं   …
मोग-याला ओंजळीत घेऊन चुंबताना
धुँवाधार पावसाला मिठीत घेऊन  भिजतांना
चंद्राकड़े एकटक पाहुन   …
हळूच त्याला फ्लाइंग किस  देतांना  ....
तू मला पाहिलं तर नाहीस   ....?
आधी मला सांग
तू माझ्या स्वप्नात यायचं बंद का
केलंस   ....??

 हं  …
कित्ती कित्ती तुला मी सर्च केलं
पण ... कुठे नाही भेटलास  ....
मग तू कधी मोग-यांच्या पाकळ्यांत
पावसाच्या मिठीत गवसलास
तर कधी चंद्राच्या कुशीत दिसलास   … !!

हं  ....
इतका रे कसा तू जेलस   …!
इतकंच का मला तू ओळखलंस   ....?
म्हणूनच का मला  टाळलंस  …
म्हणूनच  आले तुझ्या स्वप्नात   ....!!
आधी मला सांग
तू माझ्या स्वप्नात यायचं बंद का केलंस   ....??

                                 "  समिधा  "