सोमवार, १३ मे, २०१३

सोहळा .......!

Image result for girl alone with rising sun pic


तुझ्या नावानेच जर ,

आयुष्याचा उत्सव साजरा

करायचे ठरविले आहे .....!

तर  कशाला दुख-या

जखमांचा सोहळा करू .......?

तुझ्या बरोबरच्या अगणित

टिपक्यांची रांगोळी माझ्याभोवती  रेखुन .......

कधीची उभी आहे .....

तुझ्याच आठवणींची तोरणे लावून ....

माझ्या प्राक्तनाच्या  दारात .........!

तू आता परतणार नाहीस

याची खात्री आहे ...........!

तरी मंद प्राण तेवत


रहाणार आहे .........

माझ्या  अंर्तगाभा-यात .....

तो पर्यंत, तरी तुझ्या नावाचा

सोहळा मी साजरा

करणार आहे ..............

तू नसतांना ...........

आणि

कुठेतरी  तुलाच शोधतांना ............!!!


                                                            समिधा