बुधवार, ४ नोव्हेंबर, २०१५

" मी माळले श्वासात तुला ....!"

 


मी माळले श्वासात तुला   ....!
अनं   ---
तू असशी इथे तिथे
हे भासही गळाले   ....!!

मी प्राशीले गंधात तुला    ....!
अनं   ---
तू  माझ्याहुन वेगळा
हे भानही नाही उरले   .... !!

मी दिन राती गणल्या
तुझ्याच भेटींना   ....!
अनं  --- 
तू नजरेआड होता
दिन माझे मावळले   ....!!

मी पहाते अवती भवती
तुझ्याच खुणांना   .... !
अनं  ---
तू तसाच पाही मजला
मज अंतरंगी कळले   ….!!

तू  वाट धुक्याची आहे  …
मी भास आभासांची   ....!
अनं   …
हे सर्व जाणिले तरी   ....
प्रेमात रमलो खुळे    …!!!


                                         " समिधा "