गुरुवार, १९ मे, २०१६

किती भेटी झाल्या ....किती भेटी झाल्या

 

मोजदात नाही ....!! 

 

त्या थांबल्या वेळा  तिथेच

 

थोडया पापण्यांत कैद 

 

अनं  .... आलिंगनात  काही   ...!!                                          "समिधा"