सोमवार, १४ मार्च, २०१६

राधेची मनबाधा .....!! radha साठी प्रतिमा परिणाम

तू तुझ्या उंबर-याशी घट्ट
पकडून, जखडून होतीस  ....
तरी तू सुरेल बासरीच्या
सुरांमागे धावत गेलीस  .....!
त्या घननिळ्या  प्रकाशांत
भावभक्तीने बुडतांना  ....
मागे किती झाला असेल
अंध:कार , हाहाकार  .... !
परतीचा उंबराही जळून गेला असेल  ....! 
तरीही तू ओलांडलेले ठसे
काळवंडले नाहीत   ...!!


                                               
                                             " समिधा "