बुधवार, २० जुलै, २०१६

अबोली .......!!

 

मी उडवतो जेंव्हा 
शब्दांचे थवे  काही 
तू होतेस अबोली 
नजरेत निथळते काही


तू बोलावे काही 
असे काही नाही 
मी ऐकतोच तुझे 
तरंग मनाचे डोही 


                                       "समिधा"