शुक्रवार, १६ ऑक्टोबर, २०१५

प्रत्येकाला फुलपाखरांचे पंख आहेत ……!!"


 "जीवन म्हणजे काय केवळ
  काटेरी डंख आहेत ….?
  डोळे उघडून पहा तरी
  प्रत्येकाला फुलपाखरांचे पंख आहेत ……!!"

                                                        "  समिधा "

तू बरोबर असलीस की ....
 तू बरोबर असलीस की
रानं … फुले हसतात
तुझ्याशिवाय दिसलो की
सारे माझ्यावर रुसतात …!!

                                       " समिधा "

बोलता बोलता .....
 बोलता बोलता
 नि:शब्द झालीस 
अनं ... एका क्षणात मला 
एकटं पाडून गेलीस ……!!

                                      " समिधा "