बुधवार, ३१ ऑगस्ट, २०१६

तुझे असणे नसणे .....!!

Image result for shri krishna with bansuri paintings
" तुझे नांव वसे असे ओठावरी
घननिळ्या सावळ्याची बासुरी .....!!

" तुझे रूप चित्ती ठसे  असे अंतरात
अद्वैताचे रंग मोरपिसावरी .....!!

तुझे असणे नसणे भरून माझ्यात
मोक्ष मुक्तीचा मुकुट आयुष्यावरी   ...!!

           
                                      "समिधा"