मंगळवार, २० जानेवारी, २०१५

तू सोबत असलास की ..... !!

 

तू  सोबत  असलास की ,
उन्हाचेही चांदणे होते   …!!
तू खळखळून हसलास की ,
समुद्रालाही भरती येते    …!!
तू नुसता बघत असलास की ,
मौनालाही काव्य सुचते   …!!

                           
                         " समिधा "


३ टिप्पण्या :