शनिवार, १४ डिसेंबर, २०१३

किती कोसळे पाऊस.............!!!!!






 


 

किती कोसळे  पाऊस
तरी अंगण भिजेना   ... !!
तुझ्या माझ्या  नात्यात
शब्द अजुन रुजेना   ... !!


                                         "समिधा"