मंगळवार, ८ नोव्हेंबर, २०१६

वंचना ......!

 indian woman painting के लिए चित्र परिणाम

काही श्वास उसाशात निघून जातात...
तुझ्यामाझ्या नात्यात उगीच
व्यर्थ अर्थ ठेवून जातात...!

 

जीव धपापतो जेव्हा तू दूर असतोस
निनावी वेदनेला कुरवाळत
मग अख्खे दिवस निघून जातात.....!

 

वाया जाण्यासाठीच असतात
कदाचीत काही श्वास....
तरून नेतात प्राण क्षणभर
वंचनेचा देऊन भास...!


नजर मेल्यावर पहाण्याला
तसा काही अर्थ नसतो...
समोर तू असलास तरी
तुझी नजर माझ्यावर
भार असतो...!!

 

                                " समिधा "