सोमवार, २८ जानेवारी, २०१३

"नाती".......!!




नाती कुणी जोडत नाही 
जडतात आपोआप...
काही तुटता तुटत नाही
कधी तुटतात आपोआप ......!

      नाती असतात ढगासारखी 
      कधी कोरडी, कधी कोसळणारी 
      नाती असतात कागदासारखी 
      सारं काही सहन करणारी .....

नाती असतात रंगात रंगलेली 
गंधात धुंदलेली 
आयुष्याबरोबर वाढत वाढत 
श्वासात भिनलेली .......!

       नाती असतात माती सारखी 
       जाल तिथे भेटणारी 
       वजा आयुष्य होता होता 
       शुन्याचा आधार देणारी ......!

नाती गिरिधर करांगुली सारखी 
आपलं दु:ख डोंगर पेलणारी 
अशाश्वत जीवन जगताना 
शाश्वत सुख देणारी.......!

  

" आई माझी"



आई माझी.
एक आर्ष संगीत
आर्त भावनांचा आवेग
आयुष्यभर जळणारे गीत.....

आई माझी.
सारंग रागातील
एक मुसळधार तान
आता भैरवीची चढती कमान
पण समारोपाची उतरती जाण

आई माझी.
सप्तसुरांचे गांव
आरोह-अवरोहांचे तिथेच ठाव
गाण्यात तिच्या तोच
जुना ओला भाव
पण सारी म्हणती आता......
बंद कर तुझी ती
व्यर्थ कर्कश का ...व, का....व........!
व्यर्थ कर्कश का ...व, का ...व........!

!! तुझी सय !!



तुझी सय येता दिठी 
हसू फुटे मज ओठी 
ते सरले दिवस 
नुसत्या आठवणी गाठी......!

     तुझी सय येता दिठी 
     झाली आसवांची दाटी 
     तुला भेटायची आस 
    आड येते जगरहाटी........!

तुझी सय येता दिठी 
केली मनास दमदाटी 
तुझ्या पावलांचा भास 
घाली मनाला मी मिठी ......!

     तुझी सय येता दिठी 
     कळवळे उरपोटी 
     नको सय विसरूस 
     ठेव अंतरीच्या काठी......!

                                       
                                              समिधा 

    

!! ओला पाऊस !!



ओला पाऊस  नाचे 
मना मना मध्ये साचे 
थेंबाथेंबात  आठवणी 
गाती तुझी माझी गाणी ....!

ओल्या पावसाची आठव 
झाली मनाची थरथर 
ओला शहारा आठवे 
चिंब चिंब झाले रातभर .....!

ओल्या मातीचा सुगंध 
तुझी सय होते दाट 
दाटलेल्या आसवांत 
ओल्या पावसाची वाट .......!
ओल्या पावसाची वाट .......! 



"फुलपाखरू "




 

दंव पडलं स्मृतिंचं 

पालवून आले मन......!

ओल्या गवत पात्यावर 

फुलपाखरू उतरलं .......!

तुझ्या माझ्या मनातले 

रंग ठिपके घेऊन .........!   




                                      समिधा

"एकमत"



                                
  

माझ्यातून "मी" बाजूला केले 

अनं त्यांच्या चर्चेत 

सामील झाले ,

तेथे "तो ", "ते ","त्या",

सर्व होते.

आश्चर्य म्हणजे   

एकाच मुद्यावर 

त्यांचे एकमत होते .

तो म्हणजे "मी",  

"माझं", आणि

"माझंच"......!!
                       


                              समिधा        

मन मोहना सजना



 मन मोहना सजना 
 वाट  पाहुनी 
 थकले   नयना ......

परतून येईन 
सांगून गेला ...
वसंत सरला 
शिशिरातही न अवतरला ....

 पालवी मनाची 
 करपून गेली ....
 घन डोळ्यात दाटले 
 परि मृगातही न बरसला .....

 तुझ्या स्मृतींची 
 वेचता फुले 
 मिटले नयनां
 पाही मन मोहन स्वप्नातला ....! 

  



" तू अशी कशी"..?



तू अशी कशी.........? 

स्वत: पाझरलीस  माझ्यासाठी 

मला मात्र गोठ्वलेस 

स्वत:मध्ये स्वत:साठी ......!


      तुझे माझे नाते 

      असे कसे.......?

      रंग ,रूप, नाव नाही 

      चौकटीची चौकट नाही 

      वर्तुळाचा परिघ नाही 

      तरीसुद्धा -

      अनामिक बांध बांधलेस 

      अनिर्बंध सोबतीसाठी.....!


तुझ्या माझ्यात 

किती अंतर ......?

जिथे क्षितिजाचा 

ठाव नाही 

साद असून 

पडसाद  नाही 

पण -

श्वासांना रोखून धरलेस 

माझ्या एका हाकेसाठी .......!!!


                                                  समिधा 

समिधा 3 तासांपूर्वीTags: marathi kavitamar

"मन शंकेने भरलं "




भरभरून बोलले 

तुझ्याकडे मन रिकामं 

केलं .....!

परततांना  नकळत 

मन शंकेने  भरलं 

तुही भरलेले मन   

कुणाकडे रिकामं 

करणार नाहीस नां .......?