सोमवार, ७ सप्टेंबर, २०१५

प्राजक्ताचे सडे......!

 
 
 
मी सोडून दिले कधिचेच
वाट पहाणे  ....
कधी, केव्हा पडतील अंगणी 
प्राजक्ताचे सडे......!
तू मनातच बरसत रहा
मी झेलीत राहीन तुझे अविरत …
आठवणींचे सडे .....!

       
                                  " समिधा "