गुरुवार, २४ नोव्हेंबर, २०१६

"सप्रेम नमस्कार..."


 सप्रेम नमस्कार...


             पुढे पत्र कोरे
को-यात सारे
            अश्रूंचे पसारे...


कोप-यात पहा
           थोडे तिरके
माझे नांव तिथे
           उजाड पोरके..

.
लिहावे कसे सांग
           फक्त तूझीच ....!"
तरी थोडा मोकळा
         ठेवला समास 


हवे तसे पुढ्यात...
         लिही काहीबाही
दे तेच उत्तर
         बाकी काही नाही...!!                         

                               

                                 ...........समिधा 

 

                                                   

                          ©   "समिधा"

"