मंगळवार, २१ मे, २०१३

क्षण काही वेचलेले..........!!!

Image result for woman in love paintings
क्षण काही वेचलेले
क्षण काही हरवलेले
भेटीत तुझ्या सख्या रे
मन माझे गुंतलेले ........!

चांदण्यांचे हात तुझे
गुंफुनि गळ्य़ात माझ्या
डोळ्यांत नक्षत्रांचे देणे
अनं - मन माझे बावरलेले ......!

पाहून दूर क्षितीजा
येई जवळ तुझ्या
व्याकुळ विरही  वेदनेने
मन माझे घाबरलेले ..........!

चांदण्यांचे हात तुझे
हातात मी घेतले
तुझे नक्षत्रांचे देणे
मी ओठांत गुंफलेले ...........!!!!!
मी ओठांत गुंफलेले ...........!!!!!


                                              " समिधा "