सोमवार, १० ऑगस्ट, २०१५

काय फरक पडतो ....!काय फरक पडतो  ...
तू तिथे   ....
अनं मी इथे  …

तुझ्या वेदनेचा भास,
मला इथे होतो
अनं -
माझ्या आठवांचा
स्पर्श तुला तिथे होतो   …!

काय फरक पडतो   ....
तू तिथे   …
अनं मी इथे   …

तुझ्या श्वासांची ऊब
मला इथे जगवते
अनं -
माझ्या आसवांची
गाज़ तुला तिथे कळते  …!!

काय फरक पडतो   ....
तू तिथे   …
अनं मी इथे

तू अव्यक्तातही
खुप काही बोलतो
अनं -
माझ्या कवितांच्या
गाभ्यातून अविरत फुलतो   …!!!


                                                "  समिधा "