बुधवार, १६ नोव्हेंबर, २०१६

सिगारेट .....
 Displaying side-view-of-a-young-woman-smoking-over-plain-background-fbr4jf.jpg


ओठांवर सिगारेट 

ठेवावी  ...... 

तेवढ्याच बेफिकीरीने  ... 

माझ्या ओठांवर 

तुझे ओठ ठेवतोस  . 

सिगारेटची राख होताच 

तिला टीचकीसरशी 

झटकावे  ..... 

अनं   ...... 

गुंतलेल्या श्वासांना 

धुराच्या लाटांवर 

सोडून द्यावे  ..... 

अगदी तेवढ्याच अलिप्ततेने 

दूर लोटून देतोस  .....!!

किती सहज सिगारेट 

तुझ्या ओठांवर जळत असते   ....!!

अनं  मी   ..?

आत  अंतस्थी विझत असते   ....!!

 

                                      "समिधा "