शुक्रवार, ३ जून, २०१६

का हळव्या भासती दिशा ......का हळव्या भासती दिशा
सखे सांग ना तुला भेटूनी परतती
म्हणूनी विरहाची का बोलती भाषा..?

 

मी अबोल मनी येथे दाबतो हुंदका
अनं बांध घालीतो भावनांना
सखे सांग ना दिशेपलिकडे
आकाश आठवांनी दाटते का ? 

 

मी उध्वस्थ मनाच्या तळाशी
फुलवतो गुलमोहराची वस्ती
मी उजळतो कोनाडे अंधारी
सखे सांग ना तुझ्याही अंगणी
बरसतेस ना प्राजक्ताच्या राशी ...?

 

मी इथे एकटा तू दूर अशी
आपल्यात पसरल्या दिशा
तू तिथेच उभी पहा
मी इथून तुला पहातो
सखे सांग ना सांजवेळी
स्पंदनेच ना मोहरली क्षितीजाशी ...??

 

                                                                  समिधा