गुरुवार, १४ जानेवारी, २०१६

" भावओले तुझे डोळे ...... "

 
भावओले तुझे डोळे
ह्रदयात उतरले....
कळलेच नाही
कधी हाती हात तुझे  आले....!

शब्दांची अडखळली पाऊलवाट
भावनांचे चंद्रचांदणे  पसरले
कळलेच नाही
कधी ईथवर आली नि:शब्द पाऊले....!

ह्रदयी धडधड अबोल गाणी
कितीक विरह अव्यक्तात जपले
कळलेच नाही
कधी तुझे मन माझ्या मनी उतरले...!

प्रित गातसे विरह विराणी
ह्रदयी स्मृतींचे वसंत जपले
कळलेच नाही
कधी दारी गुलमोहर बहरले.....!!!


                                                 " समिधा "