बुधवार, १२ ऑगस्ट, २०१५

निःशब्द शब्द होते …!!


girl and boy साठी प्रतिमा परिणाम

हातात हात घालून चालतांना
वाटलेच नाही
सुटतील कधी   !
एक एक स्वप्न जोडतांना
वाटलेच  नाही
तुटतील कधी   !

फार लांबवर
चाललोच नाही
स्वप्न घेऊन उराशी
असे कसे हरलो आपण
नियतीशी लढलोच नाही   !

हात  होते सुटलेले
स्वप्न होते तुटलेले
डोळा तुझ्या होते पाणी
मी मात्र स्तब्ध होते
तुझ्या माझ्यात फक्त
आता निःशब्द शब्द होते
निःशब्द शब्द होते     …!!

                                    " समिधा "