शुक्रवार, २९ जुलै, २०१६

वाड्मयचौर्य.....!!Image result for marathi shabd


इथे सुरांना रडताना पाहिले मी!

वेदनां बाजारी विकताना पाहिले मी ....!


तयांचा चेहरा खोटा , शब्दही खोटे

दुनियेला त्यांच्यासवे फसताना पाहिले मी.....!


शब्द चोरून गाजवले किती मुशायरे

अंतरी तयांना न लाजताना पाहिले मी....!


हा शोर कशाचा माझ्याच ठायी

शब्द माझेही लुटताना पाहिले मी....!!                                                    "समिधा"