सोमवार, १७ ऑगस्ट, २०१५

काश मला तू .....!!

 


काश मला तू जातांना भेटला नसतास
काश मला  अडवतांना रडला नसतास   …!
सहज तुला विसरले असते कदाचित   !
घाव घालून भरलेल्या जखमांना पुन्हा
नुसते पाहिले तरी आठवतात वेदना   …
पण तुझे तसे नव्हते     ....!!
वेदनांचाच तू नेमका धरून हात
आयुष्यात केला होतास शिरकाव   …
वेदनांचा फायदा तुलाच नेमका
कसा उमगला   …?
काश मला तो उमगला असता  ....!
तर -
तुझे आयुष्यात येणे रोखले असते कदाचीत    …!
माझ्या वेदनांना तटबंदीत कोंडले असते
मग सहनुभूतींना धुमारे फुटलेच नसते   …
काश मला तू जातांना भेटला नसतास
काश मला  अडवतांना रडला नसतास   …!
तुला विसरायला झगडले नसते  , पण
आठवतांना तू आता कवितेतून येतोस  …
आणि मग कविता होउनच सोबत राहतोस   …
काश कवितांना श्वासात भिनवले नसते   … !

काश मला तू जातांना भेटला नसतास
काश मला  अडवतांना रडला नसतास   …!


                                                 " समिधा "