मंगळवार, १७ मे, २०१६

तुला शोधतांना......

 girl with nature साठी प्रतिमा परिणाम


तुला शोधतांना
किती ओलांडल्या वेशी.. 

शोधी खुण गाठ
जी येई तुजपाशी...

 

काही थोडे पाश
उरलेत मजपाशी
जुळवून पाहीन
थोडे तुजपाशी....

 

कळावे माझे श्वास
आतूर भेटण्यास
ठेवते उच्छश्वास
ओळखीच्या उंब-याशी...

 

कधी जाशील तिथून
गंध घेशील उरी
पुऩ्हा भिडशील
माझ्या आठवांशी...

 

                                                  "समिधा"