गुरुवार, ३१ डिसेंबर, २०१५

कधी केंव्हा नकळे ....! कवीवर्य मंगेश पाडगांवकरांना भावपूर्ण श्रद्धांजली !

कधी  केंव्हा नकळे
तुझ्या माझ्या  ....
जुळल्या होत्या तारा   ...!
प्रेमासाठी भुकेल्या आम्हा
देत होतास चारा   ....!
प्रेम म्हणजे प्रेम असते
तूच  शिकवलास धड़ा
तुमचे आमचे सेम असते
तोच गिरवला पाढा  ....!
प्रेमळाचा तू प्रेमदूत
कालिदास तू
मेघदूत  ...!
या जगण्यावर या जन्मावर
शतदा प्रेम करावे  ....
जन्म सार्थकी करण्याचा
मार्ग दाखविला थोरां   ... !
तो उत्साह   ... ती अभिव्यक्ति
स्रोत शोधावा कुठे   ...
तुमच्या ठायी  ... अवती भवती
तिथेच विरली धारा   ....!!
कधी  केंव्हा नकळे
तुझ्या माझ्या  ....
जुळल्या होत्या तारा   ...!
 


                                    " समिधा "