गुरुवार, ७ जून, २०१८

पाऊसधून.............दिल्या घेतल्या श्वासांमध्ये
पाऊसधून तरंग  होते
दुर तिथेही सुर गुंफले
अल्लद अल्लद विलगत होते ....!

थेंब थेंब ईथे मोहरती
पानांवरती नक्षी सजते
दुर तिथेही तळहातावर
ओली मेंदी सलज होते .....!

धुंद कुंद मोहमयी हवेत
तरल मनाचे होती गुंते
दुर तिथेही कोमल ह्रदयी
हळवी कोवळी दंगल होते .....!

पानोपानी वेढून पाऊस
ओली चिंब वेल निथळते
दुर तिथेही सजल नयनी
नवथर पहिली थरथर होते .....!

@ समिधा