शनिवार, १९ जुलै, २०१४

भेटायला मी घाबरते …!!!

 
 

 

असं तर  मी  …

रोज  प्रत्येक क्षणी

प्रत्येकाला भेटते  ....!!

पण स्वत:लाच   ....

एकांतात भेटायला

मात्र कचरते  ....!!

त्या प्रत्येक

एकांति क्षणांमध्ये

तुझा उच्चार होतो   …

त्या आठवणींना

भेटायला मी  घाबरते  …!!!

                                              

 (समिधा)

१२ टिप्पण्या :