बुधवार, १० ऑगस्ट, २०१६

तू ...........तू खुळा सावळा मनाचा विसावा

तू पहाटवारा अंगास  झोंबणारा

तू दवात नाहलेला ओला शहारा

तू श्वास सुगंधी हृदयातच असावा    !!

 

तू श्रावणहिरवा पाचू मनी ठसावा 

तू पाण्यातला स्वच्छ तरंग नवासा 

तू स्वप्नातल्या सुखाचा कवडसा 

तू इथे तिथे अवती भवती असावा    !!

 

तू अथांग चंचल सागर दिसावा

तू अव्यक्त निःशब्द निनावी कोरा

तू घनदाट कोळोखातला ध्रुवतारा

 तू फ़क्त माझा आणि  माझाच असावा    !!

                                                   "समिधा"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

तो बाहेर ... ती आत ...
 

 


 दोघे एका गाडीचे प्रवासी 

 तो बाहेर ... ती  आत  ...

आणि दुनिया  उभी  दारात  ...!!

 

                                               " समिधा "