बुधवार, १० जुलै, २०१३

तोच चंद्रमा गगनी .......!!!!


           
                    

                                तोच चंद्रमा गगनी
                                तीच रात्र पौर्णिमेची
                                पण .. जपुनी बसलो शेजारी ....!!
                                अनं .......
                                खुशाली पुसली इतरांची
                                हाही क्षण होता नशिबी
                                तू न माझा , मी दुस-याची ......!!

                                तोच चंद्रमा गगनी
                                तीच रात्र पौर्णिमेची .......!!!!!


                                                                               "समिधा"

खुल्या चांदण्यात........

                
  
          
                 खुल्या चांदण्यात
                 तुझी माझी भेट
                 हातामध्ये हात
                 अनं
                 स्वप्न डोळ्यांत .........!

                खुल्या चांदण्यात
                केला संसाराचा थाट
                उन पाऊस झेलले
                त्या भेटीच्या क्षणांत .........!

                खुल्या चांदण्यांत
                सरे रात्र ही वेगात
                सुटे  हातातला हात
                स्वप्न पाठीशी घेउन
                भेट .....धरी ...विरहाची वाट .......!

                खुल्या चांदण्यात
                पुन्हा .....
               तुझी माझी भेट .......!!!


                                                          समिधा                                                         

"व्याकुळलेल्या अंतरात"

 

व्याकुळलेल्या  अंतरात

जीव कसा झुरतो .....??

रात्रीच्या बाहुपाशात 

चंद्र जसा जागतो ......!!

 

                            समिधा