बुधवार, ११ मे, २०१६

" तू भास ऋतूचा …! "

 


मी  अनुभवलाच नाही 

तुझा  ऋतू ...

तो झोंबणारा पहाटवारा    

अनं 

अंगावरचा  शहारा .......!!

 

मी आतुर ओल्या  ऋतुच्या

बाहुपाशात येण्या 

अनं 

तू समीप …. 

आत वैशाख वणवा पेटणारा …!!

 

तू भास ऋतूचा …

अनं

मी निरंतर 

ऋतू  कोसळणारा ….!!

 

मी ऋतूच्या काठावरची 

तृष्णा …. 

अनं 

तू कोरडा ऋतू 

कधी न बरसणारा   ….!!

 

 

                                      "समिधा"