मंगळवार, २१ जून, २०१६

वटपौर्णिमा .... !!

 

मी शोधेन म्हणते तुलाच
सातजन्मांतरीच्या फे-यात
फेर नसावेत फक्त बंधनाचे
असावेत ते एखाद्या जन्मी
फक्त श्वास आदी अंताच्या पल्याड!!

 
मी मागते तुला पुन्हा पुन्हा
न उलगडलेला तू
आणि ......
न सापडलेली मी..
एकाच जन्मात...!!
तु भेटशील एखाद्या जन्मात
फक्त माझा , सखा होऊन
विमुक्त , शरिरापल्याड....!!!

                      


                               " समिधा "