शनिवार, १७ मार्च, २०१८

तू जेव्हा . . .!


तू जेव्हा बोलत नाहीस
माझे शब्द रूक्ष
कोरडे म्हातारीच्या
केसांसारखे भुरभूरत
राहतात अस्ताव्यस्त ...!

तू जेव्हा भेटत नाहीस...
माझे शब्द होतात
टणक दगड
पडून रहातात मनाच्या
तळाशी निपचीत..!

तू बोल नं
म्हणजे माझे शब्द होतील
पाण्याने गच्च भरलेल्या
काळ्या ढगांसारखे....
बरसतील...!
रिमझीमतील....
नितळ स्फटीक होऊन
पानाफुलांवर झुलतील
चमकतील....
जमीनीत रूजतील
जन्मतील नवे होऊन....!

तू भेट नं
म्हणजे माझे शब्द
सप्तरंगी फुलपाखरं होतील
उडतील
बागडतील
नाचतील
डोलतील....
हळूच माझ्या शब्दांत
सतरंगी रंग भरतील....!

तुला कळतंय का
तू बोलावास...
तू भेटावास....
म्हणून माझे शब्द
क्युटसं हसून तुझ्याकडे
पहातायत...
चांदण्यांनी चंद्राकडे
लाडाने पहावे तसे....!

समिधा

😚😊

प्रिय. ❤ आपलं नातं ....

 

 Image may contain: one or more people, tree, sky, outdoor and nature

 प्रिय.
आपलं नातं
म्हणजे उभे आडवे धागे...
आपणच एकतानतेनं शोधलेलं नातं...
खरं तर हे एकप्रकारचं अध्यात्मच आहे...
दोन प्राण पण अद्वैताचा अनुभव देणारं...
असं नातं जे एकात्मतेनं गुंफावं , विणावं लागतं...
एखादा धागा रूसलाच, तुटलाच तर
दुस-यानं...
समजूतीनं, प्रेमानं ,मायेनं जोडून घ्यावा लागतो ...
शेवटी नात्याचं रेशीम वस्र म्हणजे ....
आपणच ..... उभे आडवे धागे!

 

समिधा 

🌹प्रिय कृष्णसखा....🌹 Radha krushna paintings साठी इमेज परिणाम

  प्रिय कृष्णसखा....🌹

किती अद्भूत असतात हे ऋणानुबंध ....

जिथे शब्दांची गरज नसते ...

फक्त परस्परांच्या स्पंदनांचा स्पर्श असतो .....

संवेदनांची जाणीव असते...!

आणि अलगद आल्हाद उलगडत जाणारे मनातले भाव असतात....

जे परस्परांनाच कळतात....

आणि मग दोन अद्वैत प्राण आश्वस्थ होतात ....

एकमेकांच्या ह्रदयात....!

तु माझ्या सोबत आहेस हाच दिलासा जगण्यास उत्साह देतो!

म्हणूनच मी आश्वस्थ आहे

तुझ्या व माझ्या सोबत असलेल्या प्रत्येकावर,

प्रत्येक क्षणांवर तितकंच प्रेम करते जितके तू करतोस...!

समिधा