मंगळवार, १७ मार्च, २०१५

" तो असाच अवचीत .... !"


 

तो असाच अवचीत भेटला 
गाभुळल्या नजरेला दिसला   .... !!
इवल्या इवल्या भेटींनी 
मनात व्यापून  बसला   .... !!
तो असाच अवचीत भेटला . 

चिमटीमधुनि फुलपाखरु 
अलगद निसटावा 
तो असाच अवचीत विरला  . 
पण मागे उरला 
रंग मुलायम हृदयी रुतलेला   !!
तो असाच अवचीत विरला  .


                                             "समिधा "