बुधवार, १८ मे, २०१६

तुझ्या घनओल्या .....!
तुझ्या घनओल्या
पापण्यांची  व्यथा
सांगू नको   .....!!
इथे  शुभ्र
आकाश कोरड़ा
ओला श्वास
मागू  नको। ...!!


                                " समिधा "